...

Op de laatste Medicomut werden cijfers bekeken uit de permanent audit. Ook in 2012 werden enkele mogelijk prestaties door huisartsen onderbenut, stelt dr. Reinier Hueting van het ASGB/Kartel vast. Het GMD-plus is een voorbeeld daarvan, al is er wel een inhaalbeweging bezig. Ook het aantal spirometrietests in de huisartsenpraktijk blijft zeer beperkt.Maar dr. Hueting betreurt vooral dat huisartsen te weinig gebruik maken van de mogelijkheid om een langdurig consult te voeren met de patiënt na een diagnose van kanker (nomenclatuurnummer 350232). Hiervoor kunnen ze een verhoogde terugbetaling krijgen . Dit langdurig consult werd ingevoerd als onderdeel van het Kankerplan van minister Onkelinx.MOC-verslagArtsen kennen deze mogelijkheid nog niet voldoende en maken er dan ook te weinig gebruik van, stelt Hueting vast. Maar het probleem is tevens dat de huisarts hiervoor over het verslag moet beschikken van het Multidisciplinair Oncologisch Consult. De bedoeling is dat ze dat tijdens het consult toelichten. Het MOC-verslag krijgt hij vaak niet of pas heel laat .Als huisartsen niet op het MOC-consult aanwezig kunnen zijn (meer regel dan uitzondering), denken de ziekenhuizen er vaak ook niet aan om hem het verslag ervan te bezorgen.De twee obstakels houden volgens dr. Hueting elkaar in stand. Huisartsen krijgen het MOC-verslag niet en kunnen daardoor geen verhoogde terugbetaling vragen voor het consult. Ze denken niet aan de mogelijkheid van dit speciale consult, en vragen daarom het MOC-verslag niet op.Als meer huisartsen het MOC-verslag sneller zouden opvragen, zouden meer ziekenhuizen er wellicht ook spontaan aan denken om dit tijdig naar de huisarts van de patiënt op te sturen, vermoedt hij.