...

De beslissing om octrooien te weigeren voor genen van het menselijke lichaam werd unaniem genomen. Synthetisch genetisch materiaal daarentegen kan wel worden gepatenteerd.