...

Verschillende artsen krijgen de laatste weken telefoon van een Nederlands bedrijf, dat hen daarna ook via mail contacteert. Het bedrijf in kwestie vraagt om een vacaturebericht dat in het Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen na te lezen op fouten en om daarna de bijgevoegde papieren te ondertekenen voor akkoord. Tussen de lijnen door staat echter vermeld dat het om een bestelbon gaat voor het plaatsen van dezelfde vacature in een Nederlands tijdschrift. Goed opletten is dan ook de boodschap, waarschuwt de Bvas.Handtekening, waarom?Het syndicaat maant aan om sowieso erg voorzichtig te zijn als men op uw handtekening uit is. Het is allesbehalve gangbaar om een signatuur te vragen voor de goedkeuring voor een drukproef. Nog dit: bijna altijd zijn het de artsen die als contactpersoon vermeld staan in het vacaturebericht die aangesproken worden door de reclameronselaars, en niet de administratief verantwoordelijken die het bericht lieten plaatsen.Het Tijdschrift voor Geneeskunde neemt ondertussen, in samenwerking met zijn raadsman, de nodige maatregelen om een einde te stellen aan deze praktijken. Om het dossier zo goed mogelijk te documenteren, roept het iedereen die op een gelijkaardige manier benaderd wordt op om dat te signaleren via tvg@deltor.be of via het telefoonnummer 050 21 42 39.