...

De overheid stimuleert huisartsen(praktijken) om samen te werken en zich daarvoor administratief te laten bijstaan. Uw praktijk kan beroep doen op verschillende ondersteunende financiële maatregelen. Zo biedt het Vlaamse Agentschap Zorg & Gezondheid bijvoorbeeld de mogelijkheid in een jaarlijkse tegemoetkoming in de praktijkvoering -onder meer voor de loonkosten van administratief bedienden en/of praktijkverpleegkundigen. Of in de vorm van een vergoeding voor een telesecretariaat.Op 1 april starten de huisartsenpraktijken volgens het federale New Deal model. Hierin is een optionele financiering voor de aanwerving van verpleegkundigen mogelijk. Daarnaast voorziet de conventie 16,7 miljoen voor de financiering van zorgondersteunend personeel in huisartsenpraktijken die niet deelnemen aan de New Deal. De toekenningsvoorwaarden worden het eerste kwartaal van 2024 uitgeschreven.Deze en andere thema's -verplichtingen als werkgever, kosten bij het aanwerven van personeel enz.- komen aan bod op 28 maart van 19u30 tot 22 uur tijdens een infosessie georganiseerd door het Vlaams Artsensyndicaat in samenwerking met Liantis en Amma.Meer info: info@vlaamsartsensyndicaat.be Accreditering werd aangevraagd.