...

Dat heeft aangetoond dat hiv-infectie geassocieerd is met een stijging van 50% van het risico op myocardinfarct, bovenop de stijging gebonden aan de klassieke risicofactoren. (referentie: Freiberg MS et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.3728)