...

Maar deze ingreep heeft nog meer voordelen. Uit een Amerikaanse studie bij 65-plussers met heupartrose, blijkt dat een prothese de mortaliteit en het risico op hartinsufficiëntie, depressie en diabetes verlaagt. Gelet op de hierboven beschreven voordelen is ook de economische doeltreffendheid van de ingreep zeer duidelijk. Een en ander werd op het jaarlijkse congres van de American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) toegelicht door de auteurs van een nieuwe studie.