...

Dat zijn alvast belangrijke conclusies uit een online enquête die Artsenkrant/Le Journal du Médecin in de loop van januari organiseerde. De peiling bestond uit twee luiken. Enerzijds bevroegen we een aantal actuele thema's uit het gezondheidsbeleid. Anderzijds peilden we in aanloop naar de parlementsverkiezingen naar de kiesintenties. Een ruime meerderheid van de artsen, huisartsen en specialisten samen, toont zich voorstander van een nomenclatuurhervorming annex ziekenhuisfinanciering. Met name vindt 64% de doelstelling "wegwerken van onredelijke inkomensverschillen tussen huisartsen en specialisten en tussen specialisten onderling" 'goed' tot 'zeer goed'. 15% heeft hierover geen mening en voor goed een vijfde (21%) is dit een overbodige werf ('slecht' tot 'zeer slecht'). Minder overtuigd (51%, 'goed' tot 'zeer goed') maar toch nog nipt in de meerderheid zijn artsen over de noodzaak om het honorarium op te splitsen in een luik 'werkingskosten' ter vergoeding van directe en indirecte kosten en een 'professioneel' luik voor de medische prestaties zelf. Geen mening over, aldus één arts op vijf; 26% vindt het een 'slecht' tot 'zeer slecht' idee. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil de nomenclatuurhervorming en ziekenhuisfinanciering conceptueel rond hebben voor de parlementsverkiezingen in juni. Zodat beide werven tijdens de volgende legislatuur geïmplementeerd kunnen worden. Daarvoor ambieert hij zelf een nieuw mandaat op Sociale Zaken. Als het van de artsen afhangt is het njet. Op een ranking van nul tot tien geeft bijna 36% Vandenbroucke nul! Gemiddeld haalt hij 2,7/10. In het algemeen moet 'de politiek' het wel ontgelden in deze peiling. Vivaldi haalt 3,8 op 10, de Vlaamse regering net niet de helft (4,9/10) en Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) krijgt 4,5/10. Dat is wel beduidend beter dan haar federale evenknie.