...

Ragini Verma, hoogleraar Radiologie, vergeleek de hersenen van 949 jongeren in goede gezondheid, onder wie 521 meisjes en vrouwen en 428 jongens en mannen, allemaal tussen 8 en 22 jaar oud. De hersenscans brachten aan het licht dat mannen meer neurale verbindingen hebben tussen de voorste delen van de hersenen, zetel van de bewegingscoördinatie, en de achterste delen, waar zich het cerebellum bevindt dat een belangrijke rol speelt bij onze waarneming. De beelden tonen ook een groot aantal verbindingen in elk van de twee hersenhelften. Dit zou kunnen verklaren waarom mannen daadkrachtiger zijn en beter zijn in het leren en uitvoeren van een enkele manuele taak. Bij de vrouwen zijn er meer verbindingen tussen de rechterhersenhelft, zetel van het vermogen om informatie te analyseren en te verwerken, en de linkerhersenhelft, zetel van de intuïtie. Daarom kunnen ze beter reflecteren, hebben ze een beter geheugen en een grotere sociale intelligentie en kunnen ze gemakkelijker verschillende taken uitvoeren en oplossingen voor de groep bedenken. Naast die verschillen heeft het onderzoek ook aangetoond dat de hersenen van vrouwen en mannen echt complementair zijn. (referentie: PNAS, 2 december 2013, doi: 10.1073/pnas.1316909110)