...

Prof. Nys is daarmee aan zijn derde mandaat toe in de European Group on Ethics. De nieuwe aanstelling geldt voor een periode van drie jaar. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, schrijft in de aanstellingsbrief: "Uw benoeming in de groep is een erkenning van het waardevolle werk dat u op uw gebied hebt verricht en van uw uitstekende kwalificaties met betrekking tot de taak van de EGE om onafhankelijk advies van de hoogste kwaliteit te verstrekken over alle aspecten van het beleid en de wetgeving van de Commissie waar ethische, maatschappelijke en grondrechtenaspecten samenvallen met de ontwikkeling van wetenschap en nieuwe technologieën."De European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) werd opgericht in 1997. Sinds 2011 maakt prof. Nys er deel van uit, als eerste Vlaming en eerste jurist.