...

Jongere mensen, tussen 18 en 49 jaar oud, hebben zich meer laten testen dan 65-plussers: 55% tegenover 34%. Ze hebben ook vaker een arts geraadpleegd voor covid: tussen 40,5 en 42% voor personen tussen 18 en 49 jaar, tegenover 19% van de 65-plussers. De voornaamste reden om zich te laten testen is dat men klachten heeft die kunnen wijzen op covid. Hoogrisicocontacten komen op de derde plaats. Een opname in een ziekenhuis of instelling is net iets vaker de reden. Deze cijfers komen uit de zesde bevolkingsenquête van Sciensano, die plaatsvond tussen 18 en 25 maart jongstleden. Er namen daar 20.104 personen aan deel. Lees verder: Onbehagen steeds tastbaarder