...

Op 8 december jl. organiseerde de Taalunie samen met Zorgnet-Icuro het webinar 'Heldere communicatie in de zorgsector'.Bedoeling was om kennis en ervaringen uit te wisselen over hoe je als zorginstelling en - verlener medische informatie op een toegankelijke en begrijpelijke manier communiceert aan patiënten.Zo'n honderd deelnemers maakten eerst kennis met twee 'good practices' uit Nederland en Vlaanderen. De Nederlandse longarts Ralph Koppers stelde Indiveo voor, dat animatiefilmpjes maakt om patiënten te informeren over gepland onderzoek, aandoeningen en behandelingen. Goedele Miseur is pastor in UPC Duffel en vertelde over het patiëntentijdschrift T-oetertoe van het psychiatrisch ziekenhuis.Nadien wisselden de webinardeelnemers in kleine groepen ervaringen uit over heldere communicatie in de zorg. Taalunie bundelde de belangrijkste conclusies: De deelnemers kwamen (ook) tot de vaststelling dat er veel initiatieven bestaan van verschillende organisaties. Het zou goed zijn om die samen te brengen, weer te geven in een overzichtelijk geheel, en eventueel werkgroepen op te zetten onder ziekenhuizen en andere zorginstellingen, luidde het.