...

Chinese en Amerikaanse vorsers hebben nu aangetoond dat de gunstige effecten van magnesium, kalium en vitamines niet meer toenemen vanaf het zesde stuk fruit of de zesde portie groenten. Onder leiding van prof. Frank B. Hu hebben de vorsers de resultaten van zestien prospectieve cohortonderzoeken met in het totaal 833.234 personen (duur 4,6-26 jaar) doorgenomen. Tijdens de follow-up zijn 56.423 deelnemers overleden, van wie 11.152 aan cardiovasculaire accidenten en 16.817 aan kanker. Resultaat: elke portie fruit of groenten van 100 gram verlaagde de totale sterfte met gemiddeld 5% en de cardiovasculaire sterfte met 4%. Bij de proefpersonen die vijf porties per dag aten, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) sinds 2003 aanraadt, was de sterfte 26% lager dan bij de proefpersonen die helemaal geen fruit en groenten aten. Maar de sterfte daalde niet verder bij inname van meer dan vijf porties. Waarom dat zo is, hebben de vorsers niet kunnen achterhalen. (referentie: British Medical Journal, 29 juli 2014, DOI: 10.1136/bmj.g4490)