...

De belangrijkste hervorming van de legislatuur. Zo noemt Laurette Onkelinx haar plannen voor de hartcentra. Een maatregel die al veel inkt deed vloeien. Het zorgaanbod in ons land is immers erg ongelijk verdeeld.De ziekenhuizen hebben de rondzendbrief van Onkelinx intussen wellicht al ontvangen. Wat staat er in?Eerst en vooral wil de minister de interventietijd in dringende gevallen zoveel mogelijk beperken. Dat kan door de interventieprocedures te verbeteren, zodat er minder tussenpersonen komen bij kijken. Een snelle interventie is immers van vitaal belang zoals u weet: hoe korter het interval tussen de eerste infarctsymptomen en de medische behandeling, hoe groter de kans op genezing zonder myocardletsel.Daarnaast wil Onkelinx onnodige transportkosten beperken en patiënten en hun naasten comfortabelere zorg aanbieden door die dichter bij huis te verstrekken. De minister beoogt ook een betere zorgkwaliteit door hogere activiteitsdrempels en striktere normen voor infrastructuur en uitrusting op te leggen.Voor de ziekenhuizen staat er heel wat op het spel, want het zorgaanbod in ons land is erg ongelijk verdeeld. Zo zijn er zo goed als geen hartcentra in West-Vlaanderen, de Antwerpse Kempen, het zuiden van Henegouwen en Luxemburg. Patiënten uit die regio's lopen een groter risico op overlijden. Dat is althans de argumentatie van minister Onkelinx. A- en B-centraHartchirurgie zal enkel mogelijk blijven in de huidige ziekenhuizen (A-centra), legt ze uit. Maar voor andere ingrepen of zorg kunnen ziekenhuizen die aan de normen voldoen, een erkenning krijgen voor interventiecardiologie en cardiologische chirurgie. Die zogenaamde B-centra worden opgedeeld in drie niveaus naargelang het soort interventies dat ze mogen uitvoeren. Onkelinx wil zo de spanningen tussen universitaire en andere ziekenhuizen wegwerken.Voor de erkenning gelden twee voorwaarden: er moeten minstens drie specialisten in de interventiecardiologie in het ziekenhuis werken, die per jaar minimum 750 patiënten behandelen.