...

Aan het woord is dokter Francis Van Mol, ere-hoofdgeneesheer en gewezen directeur van de dienst Gezondheidszorg Gevangenissen van het ministerie van Justitie. Voor artsen is werken in de Belgische gevangenissen al bijna erger dan er in opgesloten zitten. En beterschap is er niet op komst, tenzij Justitie het gezondheidsbeleid van de gevangenen wil overdragen aan het ministerie van Volksgezondheid. De oproep van dokter Francis Van Mol is er één die kan tellen.Dr. Van Mol stond meer dan 30 jaar aan het hoofd van de dienst Gezondheidszorg Gevangenissen. Hij publiceerde zopas het intrigerende boek De gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen. "De publicatie is vooral een handleiding voor artsen en andere gezondheidswerkers, die in de Belgische gevangenissen aan de slag willen", situeert Francis Van Mol. "Want gezondheid en het gevangeniswezen, dat zijn bijna twee verschillende disciplines. In Frankrijk bijvoorbeeld is geneeskunde in de justitiesector een postuniversitaire opleiding. Dat om artsen en zorgverstrekkers het penitentiair kader te leren kennen. Helaas ontbreekt dat hier."Vinger op de wondeMaar het boek is meer dan een handleiding. Het legt de vinger op de wonde en brengt oplossingen om de complexe relatie tussen geneeskunde en justitie te verzoenen. Nog een voorsmaakje: "Laat het Riziv deze dokterskosten voor de gedetineerden betalen. Met andere woorden: als Volksgezondheid, via het Riziv, deze kosten draagt, bespaart Justitie een pak geld. Dat is nu al zo in landen als Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Nu gebeurt in ons land het tegendeel."Wie het boek De gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen van Dr. Francis Van Mol wil aanschaffen, neemt contact via e-mail: drvanmol@gmail.com.Het verhelderende interview met dr. Francis Van Mol leest u in Artsenkrant nr. 2344 van 20 december 2013.