...

In 2016 telde ons land 28.796 geaccrediteerde artsen: 11.126 huisartsen en 17.645 specialisten (*). De huisartsen kregen zo'n 138 miljoen euro accrediteringserelonen, de specialisten zowat 170 miljoen - in totaal zo'n 310 miljoen euro.De accrediteringsforfaits zijn maar goed voor 16,4 miljoen daarvan: 6,4 miljoen voor de huisartsen en 10 miljoen voor de specialisten. De accrediteringshonoraria per prestatie bedragen respectievelijk ongeveer 131 en 160 miljoen (afgerond 294 miljoen euro samen).Gemiddeld inde een huisarts 12.387 euro aan accrediteringshonoraria, tegenover 9.632 voor een specialist. Achter die gemiddelde bedragen gaan evenwel grote verschillen schuil naargelang de discipline (de volledige tabel vindt u vandaag in Artsenkrant, hierboven de top vijf). Dat is overigens ook de reden waarom sommigen aandringen op een herziening van het systeem.Op het kabinet De Block is dan ook een nieuwe vorm van accreditering in voorbereiding. Die maakt deel uit van de hervorming van de wet op de gezondheidsberoepen. Ze voert voor elke arts een persoonlijk professioneel ontwikkelingstraject in, gelinkt aan een 'licence to practise'. Elke arts moet een persoonlijk portfolio over zijn kennis en kunde samenstellen. Om de vijf jaar is een evaluatie voorzien. Als er tekortkomingen worden vastgesteld, zal de zorgverstrekker die verplicht moeten bijsturen om zijn accreditering te behouden.(Vertaling: Veerle Caerels)