...

De groei van de gezondheidsuitgaven viel in 2010 in de geïndustrialiseerde wereld stil, stelt de Oeso vast. Het gemiddelde van het bruto binnenlands product dat aan gezondheid werd besteed, daalde over de hele Oeso zelfs lichtjes.Tussen 2000 en 2009 bedroeg de gemiddelde groei van de gezondheidsuitgaven voor alle Oeso-landen 4,7%. En in 2010 dus nul procent. In Ierland kromen de uitgaven met 7,6%, en in IJsland met 7,5%. Ook in Estland, Griekenland, Tsjechië, Slovenië, Denemarken en Noorwegen krompen in 2010 de gezondheidsuitgaven. In ons land stegen de uitgaven volgens de Oeso-cijfers nog lichtjes met 1,1% (de overheidsuitgaven stegen maar met 0,5%).Bedroeg het gemiddelde aandeel van de gezondheidsuitgaven in het BBP in 2009 nog 9,6% voor alle Oeso-landen tezamen, in 2010 was dit nog 9,5%. Dat gemiddelde verbergt natuurlijk heel wat verschillen. De VS besteden van alle landen nog steeds het grootste aandeel van hun BBP aan gezondheid, namelijk 17,6%. Nederland komt op de tweede plaats met 12%. In België bedraagt het aandeel 10,5% (tiende plaats).In nogal landen werden investeringen op een laag pitje gezet. Voor het overige worden de uitgaven bijvoorbeeld beperkt door fusies van ziekenhuizen, het inkorten ziekenhuisverblijven en het gebruik van generische middelen.