...

De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten de griepvaccinatie bij 1,6 miljoen volwassen leden. Na een stijging tijdens de COVID-19-pandemie is de vaccinatiegraad teruggevallen naar het niveau van 2013.In 2023 bedroeg de vaccinatiegraad 50,7% voor 65-plussers (exclusief rusthuisbewoners), 43,4% voor personen met chronische aandoeningen en 14,8% voor zwangere vrouwen. Dat is ver onder de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie van 75% voor ouderen en chronisch zieken.De vaccinatiegraad onder jongere personen met chronische aandoeningen is ook erg laag (minder dan 15% in de leeftijdsgroep 18-45 jaar). De lage percentages voor zwangere vrouwen en jongere personen met een chronische aandoening zijn waarschijnlijk een lichte onderschatting omdat ze geen rekening houden met griepvaccinaties via de werkgever.De griepvaccinatiegraad in Brussel is voor elk van de 3 risicogroepen beduidend lager dan in Wallonië en Vlaanderen.Ook de vaccinatietrouw ligt laag. Slechts 63,3% van de mensen die in 2020 een griepvaccin kregen, lieten zich ook in elk van de volgende 3 jaren vaccineren.Apothekers en artsen vullen elkaar aanIn 2020 kregen apothekers de bevoegdheid om het vaccin voor te schrijven. Tussen 2020 en 2023 steeg het aandeel vaccins dat door apothekers wordt voorgeschreven daardoor van 20% naar 73%.Sinds oktober 2023 mogen apothekers het griepvaccin ook toedienen. Uit de resultaten blijkt dat apothekers in 2023 20% van alle afgeleverde vaccins toedienden, huisartsen 66% en verpleegkundigen minder dan 1%. Voor 12% van de afgeleverde vaccins werd de toediener niet geregistreerd.Meer dan 7 van de 10 vaccins die worden toegediend aan 65-plussers en mensen met chronische aandoeningen, worden nog toegediend door de huisarts. Dit aandeel is nog hoger bij 80-plussers en bij mensen met meerdere chronische aandoeningen.De vaccinatie door apothekers van personen met chronische aandoeningen en 65-plussers lag hoger in Brussel (bijna 30% van de afgeleverde vaccins) dan in de twee andere regio's (minder dan 20%). Bovendien koos ongeveer 30% van de mensen die in 2021 en 2022 niet werden gevaccineerd maar in 2023 wel een vaccin ontvingen, ervoor om door een apotheker te worden gevaccineerd.Deze resultaten tonen volgens de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan dat huisartsen en apothekers elkaar aanvullen. Bij groepen met een lagere vaccinatiegraad kan de laagdrempeligheid van de apotheker de toegankelijkheid bevorderen. Voor meer kwetsbare groepen blijft de huisarts een belangrijke rol spelen.