...

De Amerikaanse firma werkt namelijk aan een zeer speciale armband die kanker zeer vroegtijdig zou kunnen opsporen. Het principe is ingenieus en lijkt zeer eenvoudig. De patiënt moet nanopartikels in de vorm van tabletten inslikken die in het lichaam op zoek gaan naar biochemische veranderingen die op een tumor wijzen en die kankercellen gaan 'verklikken'. Die nanopartikels kunnen zich ook aan de gedetecteerde kankercellen hechten en die doen oplichten met het bekende bioluminiscentieproces. Op dat moment komt de 'intelligente' armband in werking. Die bevat een magneet en trekt onder de pols van de drager fluorescerende nanopartikels en kankercellen aan. In theorie zou men zelfs een diagnose kunnen stellen aan de hand van de intensiteit van de oplichting door de huid met behulp van een draagbaar hulpmiddel. Daar was heel wat denkwerk voor nodig, want de kenmerken van de menselijke huid - zoals de dikte en de kleur - kunnen sterk variëren, en dat kan de fluorescentie van de nanopartikels en dus de werkzaamheid van de armband beïnvloeden. Daarom heeft Google X ook een bionische arm ontwikkeld, die bedekt is met huid die gedeeltelijk synthetisch en gedeeltelijk menselijk is, afkomstig van vrijwillige donors. Met die arm zal het proces worden getest. Dit veelbelovende en ambitieuze project bevindt zich nog in het experimentele stadium want er rijzen nog andere problemen. Zo moet er worden bepaald hoeveel nanopartikels er ingenomen moeten worden en moet worden bewezen dat die op lange termijn onschadelijk zijn. Ook moeten de sensoren in de armband gevalideerd worden, moet het object een voldoende lange autonomie hebben, en moet vals alarm worden voorkomen. De bevolking moet ook garanties krijgen met betrekking tot de verwerking en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens, en het concept moet uiteraard gevalideerd worden in dierstudies en daarna in klinische studies bij de mens. Sommige artsen en kankerspecialisten zijn zeer sceptisch, omdat ze van mening zijn dat de detectie van signalen door de huid veel minder nauwkeurig is dan een bloedanalyse, maar bij Google X heerst groot enthousiasme. "Wij proberen de geneeskunde te veranderen", verklaart Andrew Conrad. "Die is tot op heden reactief en punctueel: de patiënt gaat naar zijn arts als hij pijn heeft. Wij dromen daarentegen van een proactieve en preventieve geneeskunde." Hij is optimistisch over de slaagkansen van dit futuristische project, en spreekt liever over jaren dan over decennia. Dan blijft nog de vraag of het dragen van een armband die voortdurend het eventuele optreden van kanker nagaat, niet eerder beangstigend dan geruststellend zal werken...