...

De huisartsentoegankelijkheid staat vandaag onder druk en veel huisartsen ervaren een hoge werkbelasting. Vanuit de patiënten komen er signalen over de moeilijke bereikbaarheid van huisartsen. Daarom wil de Vlaamse overheid projecten ondersteunen die een andere, efficiëntere organisatie van de huisartsenpraktijk kunnen verwezenlijken en zo de bereikbaarheid van de huisartsen voor de patiënt verhogen en de werkdruk voor huisartsen verlagen.Het Departement Zorg lanceert een oproep aan zorgraden, lokale huisartsenkringen en lokale besturen om innovatieve projecten in te dienen. Er zullen 6 à 10 projecten geselecteerd worden. Zij krijgen een subsidie van 34.000 euro per jaar, voor maximaal 24 maanden, en zij ontvangen daarbij ook begeleiding en coaching van een zorgstroomcoach.Het doel is om inzichten te verwerven en te delen over de werkwijze en methoden die door de zorgraden, lokale huisartsenkringen en lokale besturen worden gehanteerd om de huisartsentoegankelijkheid te optimaliseren. De projecten worden beoordeeld op een aantal criteria, zoals o.a. de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen, de mate van samenwerking bij de uitvoering ervan en de duurzaamheid van de voorgestelde oplossing(en).Later zullen de geleerde lessen worden gedeeld met een brede groep van belanghebbenden uit het hele werkveld en kunnen de ervaringen ook gebruikt worden bij het uittekenen van beleid rond de eerstelijns gezondheidszorg voor de toekomst.Op de website van het Departement Zorg vindt u meer informatie over de oproep en hoe u een innovatief project kunt indienen.