...

Het is al lang bekend dat een sedentair leven kwalijke gevolgen heeft en dat omgekeerd regelmatig sporten gunstige effecten heeft. Het nut van hobby's zonder uitgesproken lichamelijke inspanning was echter nog nooit onderzocht. Vorsers van het Universitaire ziekenhuis van Karolinska hebben de levenswijze van 4.232 inwoners van Stockholm van 60 jaar onderzocht. De proefpersonen werden tussen 1997 en 1999 in de studie opgenomen en gedurende gemiddeld 12,5 jaar gevolgd. De resultaten tonen aan dat het cardiovasculaire risico en de totale sterfte respectievelijk 27% en 30% lager zijn bij mensen die dagelijks veel activiteiten uitvoeren, zonder daarom lichaamsbeweging in de strikte zin van het woord te nemen, dan bij mensen die de hele dag lang zitten of liggen. (referentie: British Journal of Sports Medicine, 28 oktober 2013, doi:10.1136/bjsports-2012-092038)