...

De artsenorganisatie is niet tevreden over de hervorming van hun vergoedingssysteem. "Indien men de voorwaarden niet aanpast, zullen de gevangenisdiensten verwittigd worden dat ze een beroep moeten doen op de dienst 112. Er zal geen wachtdienst meer zijn", aldus Gourdin.Volgens hem gaat de situatie er constant op achteruit. "We zijn al jaren vragende partij, maar nu is de grens overschreden." Hij vindt dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in de gevangenissen in gevaar is. "We hebben te maken met een moeilijke bevolking, in slechte gezondheid. We worden geconfronteerd met risico's op agressie, zelfverminking, overdosis, maar we houden nog steeds van onze job. We staan niet onverschillig tegenover hetgeen we doen, we zijn niet uit op een staande ovatie, maar willen een kwalitatieve geneeskunde in gevangenissen", besluit Gourdin.