...

De medische raad van AZ Klina (Brasschaat) spande in januari een kort geding aan tegen de fusieplannen met ZNA Palfijn. "De directie heeft ons nooit op voorhand ingelicht, laat staan geraadpleegd", vertelde secretaris Dr. Pieter D'hooghe toen in onze krant (AK 2292). "De groepering en de toekomstige samenwerking werden ons voorgesteld als voldongen feiten. En dat terwijl de ziekenhuiswet voorschrijft dat het ziekenhuis bij zo'n plannen steeds voorafgaandelijk advies moet inwinnen bij zijn medische raad. Met de steun van de absolute meerderheid van onze ziekenhuisartsen spannen we dan ook een kort geding aan tegen de handelingen raad van bestuur."De rechter in kort geding besliste evenwel dat een voorlopige maatregel ter bescherming van de belangen van de ziekenhuisartsen, het personeel en de huidige structurele partners van het AZ Klina, niet nodig is. Maar dat verandert niets aan het standpunt van de medische raad van AZ Klina, die nu afwacht wat de rechter ten gronde zal beslissen.Volledige transparantie"Wij blijven ons verzetten tegen de manier waarop de raad van bestuur tot op heden eenzijdig is opgetreden en wachten op concrete maatregelen om het geschonden vertrouwen te herstellen", aldus Dr. D'hooghe. "In de eerste plaats is daarvoor volledige transparantie nodig. Daarnaast willen we constructief overleg met een aanvaardbare delegatie van de raad van bestuur, mét daarbij de garanties dat die ons standpunt ditmaal niet zomaar naast zich neer zal leggen."Tijs Ruysschaert