...

In woon- en zorgcentra wordt het toedienen van vitamine D-supplementen gezien als een goede kwaliteit van zorg. Het is immers bewezen dat onaanvaardbaar veel ouderen in de ouderenzorg een tekort hebben aan vitamine D. Geriaters weten dat en worden ook gesensibiliseerd om er in woon- en zorgcentra extra aandacht aan te besteden. Maar wie had kunnen denken dat bijna zeven op de tien geriaters zelf lijden aan vitamine D-tekort...Een menselijk lichaam heeft vitamine D nodig om goed te functioneren. Zo speelt vitamine D een belangrijke rol bij de preventie van heupfracturen. De synthese van vitamine D3 gebeurt in de huid en is vooral zonlichtafhankelijk. De hoeveelheid wordt bepaald door het aantal uren zonlicht, de breedtegraad, het seizoen en het huidtype. Maar ook de leeftijd speelt een rol: als een volwassene en een 70-plusser aan zonlicht worden blootgesteld, dan zal de oudere slechts 30 procent van de hoeveelheid vitamine D3 synthetiseren als de volwassene.Het onderzoek bij de geriaters en de coördinerend en raadgevend artsen (CRA's) gebeurde in de marge van de 34ste wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Gerontologie en Geriatrie (BVGG) maar de resultaten zijn nu pas in het Tijdschrift voor Geneeskunde gepubliceerd. In de marge van die wintermeeting konden geriaters en CRA'S hun D-spiegel laten bepalen. Zo'n 80 artsen lieten zich onderzoeken, hun leeftijd was mooi gespreid.Uit de verrassende resultaten bleek dat 68,75 procent van de artsen een vitamine D-spiegel had die echt ontoereikend was. Zij haalden minder dan 20 ng/ml, daar waar alle experts het erover eens zijn dat een gemiddelde spiegel minstens tussen 20 en 30 ng/ml - en liefst nog hoger - noodzakelijk is. Slechts 13,75 procent van de artsen had een spiegel van meer dan 30 ng/ml.