...

Afgelopen weekend promoveerden in Gent 222 geneeskundestudenten uit de eerste lichting. Ze werkten een basisopleiding op zes jaar tijd af in plaats van zeven jaar zoals traditioneel gebruikelijk is in ons land. Daarmee doet België ter elfder ure nog hetzelfde als de meeste landen van West-Europa.Uiteraard is het belangrijk om na te gaan of deze ingrijpende wijziging geen negatieve impact heeft gehad op het studieniveau en de -kennis. Om dat te achterhalen, namen alle zesdejaars geneeskunde van Gent deel aan de 'European Knowledige Test' georganiseerd door de 'European Board of Medical Assessors'. Dit is een jaarlijkse internationale test die wordt afgenomen aan universiteiten in België, Zwitserland, Nederland, Finland, Polen, UK, Georgië en Polen. De test behandelt alle aspecten van de basis- en gedragswetenschappen, statistische inzichten en kennis van diagnostiek en therapie van ziekten. In totaal tweehonderd meerkeuzevragen.Met 83% van de studenten die de test succesvol aflegden, scoorden de Gentse studenten beduidend beter dan het Europese gemiddelde (70%). In 42 van de 43 domeinen staken de Gentenaren er boven uit. In haar communiqué besluit de UGent hieruit dat "de artsopleiding in Gent ongetwijfeld tot de beste van Europa behoort." Nog volgens de universiteit is "dit het resultaat van het ontwikkelen en continu verbeteren van een nieuwe opleiding sinds 1997." Naast een beperkt aantal hoorcolleges gaat er daarbij veel tijd naar actieve zelfstudie, probleemoplossend werken in kleine groepen, wetenschappelijk werk, training in communicatie en klinische vaardigheden, een masterthesis en een uitgebreid pakket stages in patiëntenzorg.