...

Vanaf 1 juli komen er elf nieuwe generieke geneesmiddelen op de markt. Febelgen wijst erop dat dit 90 miljoen kan besparen.De markt voor atorvastatine, één van de middelen waarvan het patent is vervallen, bedraagt niet minder dan 307.000 patiënten. Er komt ook een generiek voor het combinatiepreparaat candesartancilexetil met hydrochoorthiazide, wat een goede 40.000 patiënten aanbelangt, en een voor het anti-epilepticum levetiracetam.Enkele andere bekende middelen waarvoor nu een generiek alternatief bestaat, zijn donezepil, galantamine, injecteerbaar methotrexaat en metronidazol.Meer mogelijkhedenDe beschikbaarheid van deze elf generieken, samen met de invoering van de referentieterugbetaling, levert voor het Riziv mogelijk een structurele besparing van 90 miljoen euro per jaar op. De arts krijgt ook meer nieuwe mogelijkheden om 'goedkoop' voor te schrijven, met de garantie dat zijn patiënt geen supplement moet betalen.Eerder dit jaar kwamen al zes nieuwe generieke middelen op de markt, wat de mogelijkheid om te besparen opvoert tot 113 miljoen euro. "Daarbovenop bespaart het Riziv dit jaar nog 30 miljoen euro extra door een gemiddelde prijsdaling van 10% op de generieken die al op de markt waren", voegt Joris Van Assche van Febelgen er nog aan toe. Biosimilars Ten slotte wijst Febelgen er ook op dat, dankzij de nieuwe programmawet die onlangs door Kamer en Senaat werden geloodst, er drie biosimilars in het geneesmiddelenforfait van de ziekenhuizen kunnen worden opgenomen, waaronder erythropoëtine bij een dagopname. Een voorschrift voor biosimilars die in open officina worden afgeleverd, tellen mee als 'goedkoop'.