...

Nederlandse geneeskundestudenten geven aan dat ze geen behoefte hebben aan professionele hulp als ze zelf met problemen kampen. Dat blijkt uit een gezondheidstest van het Amsterdamse Bureau Studentenartsen.Aan de test namen 800 studenten deel, waaronder 167 studenten geneeskunde. In het algemeen geeft 30% van de studenten aan niet geneigd te zijn om professionele hulp te zoeken als ze problemen ondervinden met hun gezondheid of studies. Bij geneeskundestudenten ligt met 40% deze drempel nog hoger. Artsen staan er door de band genomen voor bekend om geen of pas in een laat stadium hulp te zoeken als ze ernstig ziek zijn. "Waar die rare piek bij geneeskundestudenten vandaan komt, kunnen we alleen maar over speculeren. Misschien vanwege het misplaatste idee dat studenten geneeskunde zelf niet ziek horen te zijn", zegt onderzoekster Claudia van der Heijde. Directeur van het bureau Peter Vonck voegt er cynisch aan dat het jonge volk alvast een professionele attitude aanneemt door net als artsen te laat hulp te zoeken.GezonderDe gezondheidsenquête peilde ook naar de algemene gezondheid, leefstijl en zelfregulatie. Geneeskundestudenten zijn dan wel minder geneigd om hulp te zoeken, ze houden er wel een gezondere leefstijl op na dan hun studiegenoten in andere disciplines. Ruim twee derde voelt zich goed in zijn/haar vel, 79% van de deelnemende geneeskundestudenten rookt niet (het gemiddelde is 71%) en ze gebruiken minder drugs.Studenten geneeskunde zijn ook meer tevreden met hun studiekeuze dan andere studenten. Slechts 4% geeft aan te willen stoppen, bijna 5% zou veranderen van richting. Deze positieve houding tegenover de studiekeuze zou te maken hebben met de numerus fixus die in Nederland geldt. (Aan dat numerusfixussysteem wordt evenwel druk gesleuteld, zie AK 2222 en AK 2223.)