...

Als vertegenwoordigers van de studenten geneeskunde, waarvan enkelen aanwezig in de specifieke les, wilden wij een reactie geven op het opiniestuk van Prof. Dr. De Maeseneer en de daaruit volgende artikels. Bij het lezen van het stuk 'Wat is er aan de hand met mijn studenten?' waren wij verbaasd rond enkele aangehaalde punten. We vonden dat u nogal snel conclusies trok uit een onschuldige, niet-wetenschappelijke peiling in de les. Hierbij moet in rekening genomen worden dat een groot deel van de studenten ofwel niet aanwezig was ofwel geen middel tot stemmen had, waardoor de steekproef aan representativiteit inboet. Naar onze mening wordt er geïnsinueerd dat iemands politieke overtuiging de kwaliteit van de zorg in het gedrang brengt. Echter zal een politieke voorkeur een student geneeskunde later nooit beletten adequate en kwalitatieve zorg te verstrekken aan al wie het nodig heeft. Er is meer aan arts zijn dan een politieke overtuiging hebben. We stellen ons dan ook de vraag hoe de capaciteit van een goede arts hierdoor in het gedrang zou komen. Bovendien zijn we als arts en mens verplicht elke persoon te helpen, dit wordt ook gestipuleerd in de Eed van Hippocrates. Uit een van de andere vragen kwam naar boven dat de overgrote meerderheid van de studenten het als arts geen optie vond niet open te staan voor andere culturen. Dit bevestigt dat ondanks de verschuiving in de politieke overtuiging, de student geneeskunde nog steeds begaan is met zijn medemens. We betreuren het dan ook dat dergelijke resultaten niet vermeld werden. Een weinig gedifferentieerde vriendengroep op sociale media houdt in onze ogen dan ook geen verband met een gebrek aan realiteitsbesef. Het feit dat jongeren niet vaak in contact komen met andere socio-economische groepen wil niet zeggen dat ze er angstig voor zijn. Men kan nu eenmaal niet ontkennen dat over het algemeen je dichte vriendengroep bestaat uit mensen van een gelijkaardige origine en socio-economische groep. Dat een meerderheid van de studenten wil specialiseren is iets wat elk jaar terug komt. Als student geneeskunde krijg je ook continu de vraag 'In wat wil je later specialiseren?'; hierdoor denkt een eerstejaars aanvankelijk enkel aan specialiseren. Ouderejaars halen echter aan dat naarmate de jaren vorderen steeds meer studenten geïnteresseerd geraken in de huisartsengeneeskunde. Dit is een evolutie die over jaren gaat. Empathie staat helemaal los van carrière maken, empathie behoort tot elke vorm van geneeskunde en is noodzakelijk in elke discipline. Een groot deel van onze medestudenten start geneeskunde namelijk om mensen te kunnen helpen ongeacht carrièreambities. Zo kunnen wij ons moeilijk inbeelden dat een professor oncologie een totaal ontbreken aan empathie heeft. We moeten ook vermelden dat enkele aangehaalde quotes zoals 'wie niet succesvol is, doet onvoldoende zijn best' afkomstig zijn van enkelingen die onverwacht en ongevraagd de micro in de handen kregen. In deze situatie, voor een volle aula, is het voor een student niet steeds evident à la minute een adequaat antwoord te formuleren. Tot slot willen we zeggen dat er, zoals ook meermaals in de cursussen staat, nooit veralgemeend mag worden. Wij geneeskundestudenten kwamen hierdoor veralgemeend negatief in de kijker en dit ondertussen reeds in verschillende artikels. Wij vinden het betreurenswaardig dat dit moest gebeuren.