...

De krant Le Soir maakte eerder bekend dat er tegen 2017 meer dan 3.000 geneeskundestudenten zullen afstuderen, terwijl er maar 1.886 Riziv-nummers beschikbaar zijn. Er dreigt dus een overschot van 1.120 artsen. Volgens de studenten krijgen maar 2.830 van de 6.500 tot 7.500 gediplomeerden tussen 2014 en 2020 een Riziv-nummer. Dat betekent dus dat tweede derde van de studenten uit de boot vallen.De Waalse en Vlaamse studentenvertegenwoordigers suggereren een tweede aanpassing, zodat de Riziv-nummers a posteriori kunnen worden verhoogd. Daarnaast moet er een kadaster van specialisten komen, zodat knelpunten zichtbaar worden en de federale quota kunnen worden bijgesteld.Een tekort leidt immers tot hogere erelonen, meer zorguitgaven en moeilijkere werkomstandigheden, luidt het. Verder dringen de studenten aan op een voortdurende evaluatie van de medische activiteit aan de hand van jaarlijkse kadasters.Verder klagen de studentenvertegenwoordigers aan dat de Riziv-quota in de huisartsgeneeskunde de voorbije jaren niet zijn aangepast. Dat terwijl er al sinds 2008 sprake is van een tekort, klinkt het.Ten slotte vragen ze een oplossing voor het gebrek aan stagemeesters en -plaatsen. Dat wordt vooral problematisch in 2018, als er twee jaren tegelijk afstuderen.