...

De auteurs schrijven daarin dat de prevalentie van groep A-streptokokken bij die patiënten ongeveer 10% bedraagt. (referentie: Barnett ML et Linder JA. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.11673)