...

Over de uitbreiding van de euthanasiewetgeving waren er 20 aparte voorstellen. Het voorstel van een verplichte doorverwijzing voor artsen met gewetensbezwaren werd uiteindelijk niet gestemd. Euthanasie bij wilsbekwame minderjarigen, alleen bij ondraaglijk fysiek lijden, is nu wel een feit.De leeftijdsgrens voor euthanasie komt te vervallen; de zogenaamde 'mentale leeftijd' zal de doorslag geven. En om vast te stellen of de lijdende minderjarige wel de gevolgen kan inschatten van het aanvragen van zijn of haar levenseinde, moet een psychiater of psycholoog advies geven. Ook de ouders, juridisch verantwoordelijk voor hun minderjarige kinderen, moeten akkoord gaan.WisselmeerderheidChristen-democraten en Vlaams Belang hadden bezwaren tegen de aanpassing van de euthanasiewetgeving. Senator Els Van Hoof (CD&V) drong er met amendementen op aan om een leeftijdsgrens van 15 jaar vast te leggen. Ook vroeg de partij om euthanasie enkel mogelijk te maken voor minderjarigen die op korte termijn zullen overlijden. Maar deze amendementen haalden het niet, zodat uiteindelijk een wisselmeerderheid van liberalen, socialisten en de oppositiepartijen Groen en N-VA nodig was om het wetsvoorstel door de gemengde Senaatscommissie te trekken.Meerderheidspartij CD&V gaf al te kennen dat deze beslissing gevolgen kan hebben voor haar standpunt in andere dossiers, die de coalitie in de toekomst nog op haar bord zal krijgen.Nu moet de wijziging van de euthanasiewetgeving naar de Senaat en vervolgens naar de Kamer.Reacties op de uitbreiding van de euthanasiewet door Els Van Hoof (CD&V), Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) en Guy Swennen (sp.a) kan u bekijken op Artsenkrant-TV.