...

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen trok vorige week aan de alarmbel omdat ze vreest dat de uitbreiding van de euthanasiewet tot een nog grotere werkdruk in de sector zal leiden. De koepelorganisatie heeft geen ideologisch probleem met de uitbreiding van de euthanasieregeling, maar wel een praktisch. Ze vreest dat de vijftien ondersteunende netwerken geen extra geld zullen krijgen, ondanks de extra zorg die zal moeten worden geleverd.Bijzondere Financieringswet afwachtenVandeurzen geeft aan dat enkel de palliatieve netwerken tot de Vlaamse bevoegdheid behoren en niet de palliatieve samenwerkingsverbanden. "Maar in de transitiefase behoort een verhoging van de financiële ondersteuning voor de palliatieve netwerken of voor de palliatieve samenwerkingsverbanden niet tot de mogelijkheden", bevestigt hij. Vandeurzen wil de afwerking van de Bijzondere Financieringswet afwachten om te weten hoeveel middelen van de federale overheid zullen worden overgeheveld naar Vlaanderen."Daarna moeten we natuurlijk rond de tafel zitten met de sector", aldus de minister. "Ik hoop in stilte dat die overgang dan ook een efficiëntiewinst met zich zal meebrengen."