...

Eind vorig jaar lieten de ziekenhuizen van de Gasthuiszusters Antwerpen weten dat ze niet meer meededen aan het accrediteringstraject door een accrediteringsorganisme. Niet langer zag GZA er de meerwaarde van in. In juni volgde ook het UZ Gent. Het universitair ziekenhuis meldde dat het in de toekomst kwaliteit zelf zal nagaan.Duidelijk is dus dat er een en ander beweegt in het kader van het kwaliteitsbeleid van de Vlaamse ziekenhuizen. Vandaar het initiatief van het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid (LIGB) om hierover een peiling te organiseren. Het onderzoek kadert binnen de leerstoel 'Future of Hospital quality' van het LIGB en Zorgnet-Icuro.Als arts bent u uiteraard essentieel voor de kwaliteit van de zorg in de ziekenhuizen en van de gezondheidszorg in het algemeen. Het kwaliteitsbeleid moet u dus interesseren. Belangrijk is dat niet enkel beleidsmakers en medewerkers van de Vlaamse algemene en universitaire ziekenhuizen hun mening geven. Ook zoveel mogelijk artsen moeten dat doen. Op die manier helpt u mee de toekomst van het Vlaams kwaliteitsbeleid in de ziekenhuizen vorm te geven.De LIGB-peiling is geen gewone bevraging maar een zogenaamd 'Discrete Choice Experiment'. Dat vraagt een zekere concentratie. Nog tot eind augustus kan u via de link https://lnkd.in/d5a8GgHdit 'experiment' invullen. Trek een half uurtje uit.