...

De Hoge Gezondheidsraad adviseerde onlangs om alle vijftigplussers - samen met andere risicogroepen - voorrang te geven bij het toedienen van het influenzavaccin. eID inlezenHet vaccin wordt afgeleverd op voorschrift: de patiënt gaat eerst bij zijn huisarts, haalt dan het vaccin bij de apotheker en gaat terug bij zijn huisarts om het vaccin te laten injecteren. In de praktijk belt de patiënt meestal naar zijn huisarts, en zorgt die dan dat de patiënt aan het bewijs van voorschrift geraakt.De drie syndicaten - AADM. ASGB/Kartel en BVAS schreven tezamen een brief naar beleidscel van minister De Block en de topambtenaren van de FOD Volksgezondheid, het Riziv en de FAGG met de vraag de werkwijze te vereenvoudigen.De huisarts weet of zijn patiënt tot een risicogroep behoort die voorrang moet krijgen bij de griepvaccinatie. Maar als het criterium geen diagnose is maar gewoon de leeftijd, is zijn tussenkomst niet echt nodig.Voor de vijftigplussers kan de apotheker gewoon de eID inlezen, dan is meteen het bewijs geleverd.DerdebetalersregelingHet helpt om in deze drukke covidtijden de huisarts al wat te ontlasten. "Dat de huisartsenpraktijken dreigen overbelast worden is echt geen fabeltje", vertelt dokter Moens (BVAS). "Ik hoor het niet alleen van onze huisartsenleden, maar ook van de huisartsen in mijn familie."Bovendien vragen de artsensyndicaten om voor de vaccinatie tegen de seizoensgriep de derdebetalersregeling te kunnen toepassen. Huisartsen organiseren vaak speciale vaccinatiemomenten - en tijdens de pandemie is het van belang daarbij de transacties tussen patiënt en huisarts zoveel mogelijk te beperken."Nu laten nogal wat huisartsen gewoon het remgeld vallen. We vragen om de derdebetalersregeling in deze situatie officieel toe te laten", vertelt dokter Hueting (ASGB/Kartel).Spoedpublicatie met terugwerkende kracht Maandag werd op de Nationale Commissie de vraag besproken. "Maar we hadden het punt al eerder bij het Riziv ter sprake kunnen brengen,"aldus Hueting.De voorbereiding van de teksten zou al volop bezig zijn. Het KB zou met terugwerkende kracht werken, zodat de maatregel al toegepast zou kunnen worden vóór publicatie in het Staatsblad. Vanaf half september kunnen patiënten het vaccin in principe al bij de apotheker afhalen, maar de aanbeveling was om tot 1 oktober te wachten omdat het dan voor de patiënt goedkoper zou worden.De vaccinatie zelf zal pas half oktober starten.