...

Het Verbond van Belgische Specialistenverenigingen (VBS) wijdde afgelopen zaterdag een colloquium aan de nieuwe privacyregeling. Voorzitter Jean-Luc Demeere gaf enkele eenvoudige voorbeelden uit de artsenpraktijk. "Stel: uw telefoon wordt gestolen, via dewelke u toegang hebt tot de gegevens van uw patiënten. Wat moet u dan doen? Bent u aansprakelijk? Moet u uw patiënten op de hoogte brengen? Het is namelijk zo dat medische gegevens in de VS momenteel erg gegeerd zijn." Er zou tot 50 euro betaald worden voor een medisch gegeven, een goudmijn voor hackers dus.Dokter Demeere wees er ook op dat artsen hun medische gegevens 30 jaar lang moeten bewaren - er zou zelfs sprake zijn om dat te verlengen tot 40 jaar. "Hoe beschermen we de archivering van die gegevens? Hoe kunnen we ze inzien?"Daarnaast rijzen nog andere vragen: mogen medische gegevens aan een collega-arts worden doorgegeven en, vooral, met welke beveiliging? "Patiënten, artsen en het gebruik van deze gevoelige gegevens moeten beschermd worden. Vandaar het belang van regels en wetten. Die zijn niet altijd gemakkelijk toe te passen. Elke regelgeving vereist controle en controle kan leiden tot sancties."Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie, ziet de GDPR als een Meccano-doos die artsen de instrumenten geeft om de privacy en de gegevens van hun patiënten beter te beschermen. De artikels die volgens hem het belangrijkst zijn voor artsen zijn de artikels 5, 6, 8 en 24 (er zijn er 99 in totaal!). "Artsen moeten zelf analyseren welke risico's ze lopen en de nodige beschermingsmaatregelen nemen. Je moet kunnen aantonen dat je de noodzakelijke maatregelen hebt getroffen. Als het risico beperkt is - je wisselt bijvoorbeeld geen gegevens uit via elektronische weg - dan hoef je niet veel beschermingsmaatregelen te treffen."