...

Sommige gevoelige informatie verlaat het ziekenhuis per vergissing. Le Monde voegt daaraan toe "dat deze kwesties niet alleen voor de patiënten, maar ook voor de instellingen en de zorgverstrekkers erg vervelend zijn, aangezien ze juridische gevolgen kunnen hebben". Onder andere in Marseille werden reeds een aantal klachten ingediend. En dat terwijl er sinds meer dan tien jaar veiligheidsmaatregelen bestaan, maar die zijn niet altijd bekend of worden niet toegepast. De krant schrijft verder dat "gezondheidswerkers het meest beducht zijn voor het in de Verenigde Staten al gesignaleerde fenomeen van misbruik van dergelijke gevoelige digitale informatie, waar sommigen munt proberen uit te slaan".