...

De Franse huisartsen verklaren dat ze voornamelijk officiële informatie zoeken, wetenschappelijk van aard of over producten, of ook hulp tijdens een consultatie. "Medische websites, websites van overheidsinstellingen en van farmaceutische bedrijven zijn de drie meest geraadpleegde bronnen door artsen, zo brengt een dinsdag gepubliceerde studie aan het licht." Informatieve websites voor het grote publiek en sociale media daarentegen bekleden de laatste plaats. 14% noemt de website van de Haute Autorité de Santé (Hoge Gezondheidsraad) als een van de drie meest bezochte websites, 11% noemt Univadis (MSD). Patiënten die op het internet surfen, bezoeken daarentegen hoofdzakelijk websites met de meeste verwijzingen en sites die het zichtbaarst zijn. Daaronder bevinden er zich dus een aantal waarvan de inhoud niet altijd even betrouwbaar is.