...

De Brusselse privé-ziekenhuizen halen een slag thuis thuis tegen het Brussels gewest dat de Iris-ziekenhuizen financiert. Volgens het Europees Hof van Justitie moet de EU-Commissie een deel van deze financiering opnieuw bekijken.De CBI (Coördinatie van Brusselse Instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg) overkoepelt de Brusselse (christelijke) privéziekenhuizen - met name het UCL-ziekenhuis Saint-Luc, St-Jan en de Europaziekenhuizen (St-Elisabeth en dergelijke). CBI heeft al jarenlang kritiek op de financiering van de vijf openbare (Iris-)ziekenhuizen* van het gewest. De IRIS-ziekenhuizen kregen in de periode van 1996 tot 2007 verschillende vormen van overheidsfinanciering. Daartegen diende CBI al in 2005 een klacht in bij de Europese Commissie. Toch de Commissie zag geen graten in deze financiering.Europees Hof Daarop trok CBI naar het Hof van Justitie en dat stelt nu dat de Commissie niet alle relevante gegevens heeft onderzocht. "Bovendien bestaat er twijfel of de steunmaatregelen voldoen aan bepaalde criteria inzake overheidssteun, zoals het criterium inzake vooraf vastgestelde parameters voor compensatie."Ook over de geldigheid van een speciale jaarlijkse subsidie van 10 miljoen euro voor sociale opdrachten, goedgekeurd door het parlement van het Brusselse gewest, bestaat volgens het gerecht twijfel.Het Europees Hof van Justitie vernietigt nu de goedkeuring die de EU-Commissie gaf. Het stelt dat de Commissie de formele onderzoeksprocedure had moeten instellen.