...

Een grootschalig Europees onderzoek laat zien dat luchtverontreiniging, en vooral fijne stofdeeltjes, een negatieve impact heeft op de gezondheid van foetussen en baby's. Het onderzoek werd vandaag gepubliceerd op de website van The Lancet en werd uitgevoerd door Marie Pedersen van het Centre for Research in Environmental Epidemiology in Barcelona (Spanje) en Rémy Slama van het INSERM Institute Albert Bonniot in Grenoble (Frankrijk).De Spaanse en Franse onderzoekers brachten gegevens samen van 74.000 vrouwen die tussen 1994 en 2011 een kind kregen. Vrouwen die zwanger waren van een meerling en ook preterm-zwangerschappen werden uitgesloten. De vrouwen behoorden tot 14 verschillende studiecohortes uit 12 Europese landen. Helaas werden geen Belgische gegevens opgenomen in het onderzoek. De meest uitgebreide cohortes waren afkomstig uit Nederland, de Scandinavische landen en de UK. Alle gegevens werden geput uit de ESCAPE-studie (European Study of Cohorts for Air Pollution Effects) die gecoördineerd wordt door de Universiteit van Utrecht.Hoe hoger de blootstelling van de toekomstige moeders aan luchtverontreiniging, hoe groter het risico op een te laag geboortegewicht bij de boreling, stelden de onderzoekers vast. Vooral de inademing van hele fijne PM2.5-deeltjes doet het risico sterk toenemen: per verhoging van 5µg/m³ stijgt het risico met 18% (adjusted odds ratio [OR] 1.18, 95% CI 1.06-1.33). Voor minder fijne deeltjes (PM2.5-10) en voor stikstofverbindingen is de associatie veel minder uitgesproken. Meer over dit onderzoek leest u aanstaande vrijdag in Artsenkrant.