...

De genericaproducenten willen vermijden dat de opgelegde prijsdaling van 1,95% op de terugbetaalde geneesmiddelen grotendeels naar hen wordt doorgeschoven. Koepelorganisatie Febelgen dringt aan op een oplossing waarbij geen enkel segment van de geneesmiddelensector disproportioneel wordt getroffen. Het komt er dus op aan de modaliteiten van de prijsdaling nog verder te bepalen.Joris Van Assche (Febelgen): "Recent nog heeft de minister het principe van de niet disproportionaliteit uitdrukkelijk onderschreven. Wij kunnen begrip opbrengen voor de moeilijke budgettaire context waarin de regering moet werken. Maar het mag niet zijn dat de generieke sector een veelvoud van de besparingsinspanning van de merkgeneesmiddelen moet leveren. Te meer daar heel wat generieke bedrijven alleen al in 2012 meer dan 10% op hun bestaande portefeuille hebben moeten inleveren."Overigens verheugt Febelgen zich over het voornemen van de regering om de patiënten en de gezondheidswerkers in te lichten over de kwaliteit van generieke geneesmiddelen.