...

De Cuyper stond al sinds mei 2007 aan het hoofd van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Vorig jaar bereikte hij de leeftijdsgrens om nog een nieuwe mandaatsfunctie in de federale overheid te kunnen opnemen. Maar zijn mandaat, dat normaal afliep in maart 2022, werd nog verlengd om de continuïteit te verzekeren. De selectieprodedure voor de opvolging loopt nog. Minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, duidde op 31 augustus met een ministerieel besluit Hugues Malonne aan als ad interim administrateur-generaal van de FAGG. Malonne cumuleert voorlopig verscheidene topfuncties binnen de FAGG.Xavier De Cuyper was als baas van de FAGG ook lid van de Management Board van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Hij blijft ook na zijn pensioen lid van de raad van bestuur van het Franse geneesmiddelenagentschap (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM). Hij speelde een actieve rol binnen het Netwerk van directeurs van de Europese geneesmiddelenautoriteiten (Heads of Medicines Agencies, HMA), onder andere als mentor van de Clinical Trials Coordination Group (CTCG).Xavier De Cuyper ziet als belangrijke uitdagingen voor zijn opvolger de beschikbaarheid van geneesmiddelen, het bevorderen van innovaties om de medische behoeften te lenigen, en een verdere verbetering van de regelgeving rond medische hulpmiddelen. Al zijn al heel wat stappen ondernomen om de beschikbaarheid van medicatie te optimaliseren, er ligt nog veel werk op de plank. "Doorgedreven samenwerking met alle betrokken partners en proactieve maatregelen zijn essentieel, inclusief het ontwikkelen van systemen voor het opvolgen van voorraden en het beheren van parallelle invoer. In deze context nam ik een actieve rol op in het recente orgaan dat de focus legt op solidariteitsmechanismen tussen de Europese lidstaten", aldus De Cuyper.Er moet internationaal politiek moed aan de dag worden gelegd om oplossingen te vinden voor de financiële uitdagingen die de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor zeldzame ziekten stellen, meent De Cuyper. De Cuyper wijst erop dat vooral tijdens de covidcrisis bleek hoe essentieel systematisch overleg en doorgedreven samenwerking waren. "Ook het betrekken van de patiënten was nieuw en toonde al een grote meerwaarde.""Ik wil dan ook dat deze manier van samenwerken zich voortzet in de grote nationale en Europese projecten, zoals onze speerpunten, de herziening van de geneesmiddelenwetgeving, de regulering van de vergoedingen en de voorbereiding van het Europese voorzitterschap."Het parcours van het FAGG sinds hij in 2007 aan het hoofd kwam liep niet altijd bijzonder vlot, geeft De Cuyper nog mee. Maar het agentschap verwierf in die periode toch heel wat nationale en internationale erkenning. Voor zijn opvolger liggen er geweldige kansen voor verdere strategische vooruitgang, daarvan is hij overtuigd.