...

De formele beslissing moet worden genomen door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. Die kan ten vroegste begin juli de knoop doorhakken. Voorlopig is het nog wachten op de wetenschappelijke evaluatie, die nu door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid wordt afgerond.Logica Maar blijkbaar volgt het begeleidingscomité dezelfde logica zoals dr. Ri De Ridder van het Riziv die schetste op Netwerkdag van Domus Medica/Vino eind maart (zie AK2308). Het experiment zal onder een of andere vorm zeker voortgezet worden."De LMN's hebben bewezen dat ze bijzonder waardevol zijn om de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen. Daar lijkt tegenwoordig wel consensus over te bestaan", aldus dr. Hueting. "De expertise die de ZTP's hebben opgebouwd, moet binnen de structuren zeker behouden blijven. Wel is het mogelijk dat hun takenpakket een wat andere inhoud krijgt."StaatshervormingHet zou zeer merkwaardig zijn dat de LMN's nu worden opgeheven, stelt dr. Hueting, te meer met de staatshervorming die ophanden is. "Het zou wel een vreemd signaal zijn iets op te heffen, juist voordat de bevoegdheid erover moeten worden overgeheveld."Het Begeleidingscomité is een werkgroep die door de Nationale Commissie werd opgericht. Ze heeft alleen een adviserende bevoegdheid, maar dr. Hueting verwacht niet dat, als er een consensus is in de werkgroep, leden plots van standpunt zullen veranderen in de Nationale Commissie.Eind juni vindt er een ontmoeting plaats tussen het Riziv en de stuurgroepen van de LMN's. LMN's zullen daar wellicht de boodschap krijgen dat het niet nodig is de ZTP's al hun vooropzeg te geven.Maar de precieze vorm waaronder de LMN's en de ZTP-contracten zullen voortbestaan, kan pas bepaald worden als men weet welk vervolg er aan de twee huidige zorgtrajecten wordt gebreid. En dat is nu nog koffiedik kijken.In het najaar organiseert de FOD Volksgezondheid overigens een grote conferentie over de chronische zorg, zoals al aangekondigd. De datum is vastgeprikt op 28 november.