...

Nieuw door de EU gefinancierd onderzoek, gebaseerd op 22 studies uit 13 landen bij meer dan 360.000 mensen gedurende 14 jaar, stelt nu dat er zelfs bij concentraties van de fractie fijn stof PM 2,5 die zich onder de Europese norm bevinden ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn. PM 2,5 zijn zwevende deeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 μm, of de grootte van een bacterie. Wat verontrustender is, is dat de onderzoekers van mening zijn dat voor elke toename van 5 microgram per kubieke meter het risico op een natuurlijke dood met 7% stijgt. Dat is het verschil tussen wonen in een stedelijk gebied met veel verkeer en een meer afgelegen gebied. Zoals bekend, komt het probleem voort uit het feit dat de deeltjes zo fijn zijn dat ze gemakkelijker en dieper in de longen kunnen dringen. Overigens lijdt het geen twijfel meer dat ze schadelijk zijn. Een andere Deense studie die in juli verscheen, was formeel: er is geen waarde waaronder er geen gezondheidsrisico is. (referentie: The Lancet, 9 december 2013, doi:10.1016/S0140-6736(13)62158-3)