...

De resultaten van deze enquête werden onlangs gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago. Het onderzoek van de Perelman School of Medicine van de University of Pennsylvania te Philadelphia werd uitgevoerd bij 1.400 personen, waaronder 326 volwassen kankerpatiënten, 245 oncologen en een willekeurig staal van 891 volwassenen uit de algemene bevolking in de Verenigde Staten. Ongeveer drie kwart van de patiënten en het grote publiek vindt dat de uitgaven van Medicare (sociale zekerheid voor 65+) een matig tot ernstig probleem vormen. Ook 97% van de oncologen is die mening toegedaan. Nutteloze onderzoeken en behandelingen worden door respectievelijk 69%, 70% en 81% van de patiënten, oncologen en het grote publiek als een probleem beschouwd.