...

Bvas-voorzitter Marc Moens is niet te spreken over de recente demarche van Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro. Ze wil ter elfder ure nog wijzigingen aanbrengen aan het ontwerp-Koninklijk Besluit op de ziekenhuisnetwerken. Meer bepaald ziet ze het consensusmodel niet zitten. Dat geldt voor alle beslissingen met een impact op de artsen (AK 2545).Dokter Moens wijst er vooreerst op dat in juni 2015 een permanente werkgroep netwerken werd geïnstalleerd op het kabinet De Block. Naast het kabinet zelf maken daarvan respectievelijk deel uit: vijf vertegenwoordigers van de artsensyndicaten, vijf van de ziekenfondsen en vijf van de ziekenhuiskoepels. Moens: "Nu woensdag vergaderen we trouwens opnieuw. Los daarvan sprak elke groep ook nog afzonderlijk met de minister. Alleszins deden Jacques de Toeuf en ikzelf dat toch."Moens herinnert er Zorgnet-Icuro aan dat de werkgroep zeer lang discussieerde alvorens tot het consensusmodel te komen. "Minister De Block ging daarmee ook akkoord. Logisch want het is de enige goede manier om een netwerk te besturen," aldus de Mechelse klinisch bioloog. "De Bvas werkte daar hard aan mee. Het is verbazingwekkend dat topvrouw Margot Cloet dit alles plots niet meer ziet zitten. We willen nog wel een derde keer het gesprek aangaan maar drie jaar werk overboord gooien, doen we natuurlijk niet."Volgens Marc Moens gaat het consensusmodel trouwens niet over 26 maar over 16 materies. "Daarover moet het advies van de medische raad gevraagd worden. Het nieuwe wetsontwerp spreekt ook helemaal niet meer van een verzwaard advies. Daar willen we vanaf. Dat is een woord van de vorige eeuw. Zorgnet-Icuro gebruikt het nu nog omdat het voor elke ziekenhuisbeheerder als een rode lap op een stier werkt. Margot Cloet misbruikt het woord om het consensusmodel in een slecht daglicht te plaatsen. Ze verdraait de feiten, dat is niet ernstig", besluit dokter Moens.