...

David Willetts wil de discussie aanwakkeren over het al dan niet voorschrijven van antibiotica, en vooral over welke antibiotica niet te vaak zouden mogen worden voorgeschreven. Het doel is resistentie tegen antibiotica te verminderen.