...

De groep van radioloog Jonas Dörner heeft het effect van die dranken op de hartfrequentie gemeten bij 18 gezonde vrijwilligers, 15 mannen en 3 vrouwen, van gemiddeld 27 jaar. Bij elke proefpersoon werd een MRI van het hart uitgevoerd voor en een uur na consumptie van een energiedrankje met taurine (400 mg/100 ml) en cafeïne (32 mg/100 ml). De MRI van het hart toonde een hogere contractiekracht van het hart na consumptie van de energiedrank. De mogelijke gevolgen daarvan op de dagelijks activiteiten of de sportbeoefening zijn nog niet bekend. Om zijn studie kracht bij te zetten, citeert dr. Dörner het rapport van het Amerikaanse Departement voor Geestelijke Gezondheid van 2013, dat vermeldt dat het aantal visites op spoedgevallendiensten wegens consumptie van energiedrankjes in de periode 2007-2011 verdubbeld is. Verder onderzoek is noodzakelijk om de effecten van die dranken en de langetermijnimpact ervan bij mensen met hartlijden te evalueren. (referentie: persmededeling van de Radiological Society of North America, 2 december 2013)