...

"Sinds 2003 werd binnen het Riziv ruim zeven miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van een elektronisch invaliditeitsdossier. Nu, 10 jaar later, is men er nog steeds niet in geslaagd om deze belangrijke gegevensstroom tussen ziekenfondsen en Riziv te automatiseren", stelt Sminate op basis van een antwoord dat ze kreeg van staatssecretaris Philippe Courard. PapierbergDe hele procedure is nog steeds één grote papierberg, klaagt het N-VA-Kamerlid aan. "Van zodra iemand langer dan een jaar arbeidsongeschikt is, kan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds een voorstel doen tot erkenning van de arbeidsongeschikte als invalide. De beslissing zelf wordt genomen in de schoot van het Riziv. Anno 2013 maakt de adviserend geneesheer daarvoor een steekkaart op met alle relevante informatie, drukt die steekkaart af en stuurt die op naar het Riziv. Daar aangekomen, krijgt elk document een streepjescode en wordt het ingescand. Als een document gelinkt is aan een dossier dat nog niet in het systeem zit, wordt het dossier zelf ook eerst opgediept uit het archief, krijgt het ook een streepjescode opgekleefd en wordt het ingescand."Afdrukken en inscannenIets afdrukken om het dan weer in te scannen, voor Nadia Sminate mogen deze Kafkiaanse toestanden stilaan ophouden: "Zo worden er elk jaar meer dan twee miljoen bladzijden afgedrukt om dan opnieuw te worden ingescand. Eens die dan zijn ingescand, zit een team van maar liefst 22 personen te wachten om dat nog eens administratief te verwerken. Jaarlijks kost dat team ook nog eens bijna één miljoen euro, bovenop de kost van het project zelf. Het gaat nochtans om taken die stuk voor stuk kunnen worden geautomatiseerd."In 2003 werd, in de schoot van het Riziv, het e-did-project ontwikkeld. Bedoeling was om over te gaan naar een papierloze omgeving waarbinnen de dossiers veel sneller kunnen worden afgehandeld. Sminate: "Tien jaar later tart het resultaat alle verbeelding."Ook ziekenfondsen in de foutNiet alleen het Riziv, ook de ziekenfondsen gaan in dit verhaal niet vrijuit, vindt Nadia Sminate. "Jaarlijks krijgen ziekenfondsen meer dan een miljard euro toegestopt als werkingsmiddelen. Als je dan nog weet dat de ziekenfondsen op alle bestuursniveaus binnen het Riziv sterk vertegenwoordigd zijn, is het onbegrijpelijk dat het zo ver is kunnen komen. Hoog tijd dat ze ook in dit verhaal hun verantwoordelijkheid opnemen", besluit ze.