...

Het minimumscenario is dat de gemeenten de burgers aansporen om de maatregelen tegen covid in acht te nemen, inclusief medewerking aan het contactonderzoek van Zorg en Gezondheid - 'sensibilisering en handhaving', heet dat.Daarbovenop kunnen ze helpen om uitbraken te beheersen, en aanvullend op de centrale contacttracing de clusters en bronnen verder in kaart brengen.Gemeenten kunnen bovendien nog eens een autonoom contactopsporingssysteem opzetten. Ze moeten de gegevens wel blijven invoeren op het centrale systeem. Ze zijn dan aansprakelijk, onder meer voor het vertrouwelijke karakter van de gegevens. Het laatste scenario zou volgens het kabinet van Beke tegemoetkomen aan de vragen van W13 (de gemeenten rond Kortrijk) en Midwest. Afspraken zijn daarover gemaakt met met Jan Seynhaeve, voorzitter van de conferentie van burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen, en Kris Declercq, voorzitter van Midwest.Een evaluatie zal plaatsvinden na een maand werking.Gedetailleerde informatieSinds vrijdag kunnen de gemeenten terecht op de Zorgatlas van Zorg en Gezondheid om het aantal besmettingen op wijkniveau te raadplegen.Met een 'medisch expert' van de Zorgraad van de Eerstelijnszone waartoe de gemeente behoort kunnen ook individuele gegevens gedeeld worden. Deze liaisonpersoon staat dan borg voor het respecteren van het beroepsgeheim en van de rechten van de patiënt.De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten organiseerde vandaag, dinsdag 4 augustus, een webinar voor de lokale besturen met de ministers Wouter Beke en Bart Somers om de drie scenario's verder toe te lichten. Volgens het kabinet van Wouter Beke loop de centrale contacttracing steeds beter. Bijna 75 procent van de 'indexpersonen' worden binnen de 24 uur afgehandeld, en 95 procent binnen de 72 uur. Als telefonische contactname niet lukt, worden field agents ingeschakeld.