...

Van de 4.379 ingeschreven kandidaten kwamen er 3.851 op de Heizel opdagen. De 1.366 best gerangschikte kunnen nu beginnen aan de geneeskundeopleiding. Daarvan zijn er 204 die niet officieel in België verblijven.Tot de opleiding tandheelkunde worden er 177 studenten toegelaten (waarvan 26 niet-residentieel in België).Verdere beperking buitenlandse studentenAl sinds 2017 worden er in Franstalig België toelatingsexamens voor geneeskunde en tandheelkunde georganiseerd. Maar tot nu toe waren dat niet-vergelijkende examens. Deelnemers konden op twee verschillende momenten het examen afleggen, één in juli en één in augustus. Dit jaar werd voor het eerst maar één examen georganiseerd.Deelnemers aan het Franstalige examen moeten niet meer de helft van de punten halen, zoals in Vlaanderen wel het geval is. Kandidaten worden volgens hun behaalde resultaat gerangschikt in aflopende volgorde.Van de best gerangschikten worden er 1.366 toegelaten tot de in geneeskundestudies en 177 tot de opleiding tandheelkunde - dat zijn de quota vastgesteld door de Federatie Wallonië-Brussel.Maar er is een belangrijke afwijking van deze regel. Wanneer het aantal niet-residentiële kandidaten 15% bereikt van het quotum, stopt de jury de selectie van deze deelnemers en doet ze alleen nog voort met de officieel in België verblijvende deelnemers.Nieuw dit jaar is ook dat het quotum voor de niet-residentiëlen verminderd is van 30% naar 15%. Van de personen die zich hadden ingeschreven voor het examen verblijft er 38% niet officieel in ons land.Slaagkansen gestegenHet invoeren van het vergelijkend examen in Franstalig België heeft een wat averechts effect. Vorig jaar slaagden slechts 869 kandidaten voor het toelatingsexamen, dat wil zeggen dat ze minstens 10 punten op de 20 haalden. Een deel van de 1.543 best gerangschikten die dit jaar tot de studies worden toegelaten, haalt wellicht de helft van de punten niet.De deelnemers aan de examens moesten in totaal 80 vragen beantwoorden. Dat gebeurt in twee sessies - de eerste helft in de ochtend, de tweede na de middag. De vragen toetsen enerzijds wetenschappelijke kennis en begrip (scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde), anderzijds de communicatieve vaardigheden en kritische analyse van informatie.De jury van Ares kwam op 1 september bijeen, de kandidaten kregen de volgende dag hun uitslag (gedetailleerde resultaten, kopie van het examen en toelatingsbewijs). Wie de Franstalige studie mag aanvangen, kan dit ook doen aan de universiteit van zijn keuze.Deze tekst is gebaseerd op een artikel door Cécile Vrayenne in Journal du Médecin.