...

Het vrijwaren van de vruchtbaarheid bij jonge kankerpatiënten is een grote uitdaging geworden voor de voortplantingsgeneeskunde. Een Franse groep heeft een nieuwe methode ontwikkeld om vrouwen toch de mogelijkheid te bieden een kind te krijgen als de kanker genezen is, maar die onvruchtbaar zijn geworden als gevolg van de kankertherapie.Er werden al heel wat technieken ontwikkeld. De beste methode om de vruchtbaarheid van de vrouw te vrijwaren bestaat in vitrificatie van al dan niet bevruchte eicellen afgenomen na een gecontroleerde stimulering van de ovaria voor het starten van de kankertherapie.Bepaalde hormoonafhankelijke kankers zoals borstkanker vormen echter een contra-indicatie voor een hormoontherapie. Bovendien kan stimulering van de ovaria ook niet worden overwogen als de chemotherapie dringend moet worden gestart.Deze 29-jarige patiënte met borstkanker, meer bepaald een invasief canalair carcinoom graad III van de linkerborst, werd behandeld aan het Hôpital Antoine-Béclère de Clamart. Er was een oncologische contra-indicatie voor ovariële stimulering. Prof. Michaël Grynberg et coll. hebben haar dan de techniek van in-vitrorijping van eicellen voorgesteld. Met die techniek waren al kinderen verwekt na bevruchting en onmiddellijke inplanting van de eicel, dus zonder vitrificatie.Bij deze patiënte hebben de auteurs zeven onrijpe eicellen afgenomen via punctie tijdens transvaginale echografie zonder voorafgaande stimulering van de ovaria. De eicellen werden dan gedurende 24-48 uur gerijpt. Zes eicellen zijn gerijpt en werden dan ingevroren.De oncologische behandeling bestond in een tumorectomie met biopsie van de schildwachtklier en adjuvante chemotherapie. Na vijf jaar zonder relaps werd de patiënte genezen verklaard. Ze heeft dan eerst gedurende een jaar geprobeerd om op een natuurlijke wijze zwanger te worden. Vergeefs. Aangezien stimulering van de ovaria nog altijd af te raden was, kreeg ze de toestemming om de zes ingevroren eicellen te gebruiken.De eicellen werden ontdooid. Alle eicellen hebben de procedure overleefd en werden dan bevrucht door intracytoplasmatische injectie van spermatozoa van de echtgenoot. Zo werden vijf zygoten verkregen. Een embryo in het klievingsstadium werd na inname van progesteron gedurende drie dagen in de baarmoeder ingebracht. De patiënte werd zwanger. In juli 2019 heet ze een gezonde jongen gebaard. Ze heeft hem Jules genoemd."Die techniek is waarschijnlijk wat minder efficiënt dan het invriezen van eicellen die worden geoogst na stimulering van de ovaria, maar kan toch een zwangerschap bewerkstelligen", onderstreepte Michaël Grynberg, die erg blij was met die wereldpremière. Hij voegde er nog aan toe dat aan het CHU van Clamart momenteel nog twee andere vrouwen worden gevolgd die met die techniek werden bezwangerd. (referentie: Annals of Oncology, 18 februari 2020, doi: 10.1016/j.annonc.2020.01.005)